verzekerd bouwen


Indien U ervoor kiest om wellicht wel Uw duurste bezit, namelijk U eigen woning, voor verbouwing in onze handen te geven.
Zult U zich mogelijk afvragen, Wie er voor eventuele schade tijdens het bouwen opdraait.
Hiervoor hebben wij verschillende verzekeringen afgesloten.

Namelijk, een normale bedrijfs WA verzekering.
 
Maar, Omdat we regelmatig toch ook behoorlijk ingrijpende, en ook constructieve werkzaamheden uitvoeren,
hebben wij ook dekking van een, zgn, Construction All Risks (ofwel) CAR verzekering.
De CAR verzekering voorziet meer specifiek in risico's die gelopen worden tijdens een bouwproces.

Lees meer over de CAR verzekering 
www.stabu.org/file.php  

U ziet, Uw verbouwings werkzaamheden kunnen met een gerust hart doorgang vinden.